DZ seriýasy - Çyglylyga garşy suw geçirmeýän 3D Interaktiw pol kafel ekrany

Gysga düşündiriş:

IP45 Suw geçirmeýän
Wokary geýime garşylyk + çeýeligi
Super ýük göteriji


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

LED pol kafel ekrany ýerdäki önüm, oňat ýük göteriji we şokdan goraýan funksiýa eýedir we LED pol kafel ekrany uýgunlaşyp biler ýaly ýük, gorag öndürijiligi we ýylylygyň ýaýramagy boýunça ýörite işlenip düzüldi. ýokary ädim ätmek.Adatça uzak wagtyň dowamynda işleýär we tomaşaçylara oňa gatnaşmaga mümkinçilik berýär we ekranda tomaşaçynyň hereketi bilen degişli üýtgeşme bolup biler.Interaktiw LED pol kafel ekrany bu bazara köp täze döredijilik ýollaryny goşdy.
Interaktiw LED wideo pollary ýapyk we açyk gurnama, kärende we sahna üçin hem ulanyldy.LED pol panellerine ýerleşdirilen optiki datçikler, datçikleri aýak, el ýa-da LED poluň ekranyna ýerleşdirilen başga bir zat bilen işjeňleşdirip bolýar;Köp sensorly LED pol panelleri, çalt datçigiň jogaby we real wagt interaktiw tejribäni üpjün edýän takyk yzarlamak;

Söwda merkezlerinde, telewizion studiýalarda, gijeki klublarda, söwda sergilerinde, sergilerde, awtoulag sergilerinde, gezelenç konsertlerinde, sport merkezlerinde we ýarmarkalarda interaktiw pol LED ekrany ulanyldy.Pawilion, oýun meýdançasy, sergi zaly, çagalar meýdançasy, restoran, teatr, toý, moda sergisi, konferensiýa merkezi, hususy oturylyşyk, raýat meýdançasy, meýdança;interaktiw.“LED” wideo düşüriş ekranlary filmler, telewizion önümçilik, tema seýilgähleri, oýun merkezleri we ş.m. ýaly çuňňur amaly programmalarda has meşhur bolýar.

Pol kafel ekrany modulynyň aşaky gabygy, maska, elektrik liniýalary we signal çyzyklary ýörite çyglylyk siňdiriş koeffisiýenti bilen çig maldan ýasalan we gowy suw geçirmeýän we çyglylyk bilen suw geçirmeýän we çyglylyga garşy materiallar bilen ýörite işlenip düzülendir. izolýasiýa funksiýalary, we IP45 suw geçirmeýän derejesi şkafyň öňüne we arkasyna ýetip bolýar. Maska ýokary köýnek we çeýeligi, şeýle hem ýokary we pes temperaturalara gowy garşylykly import edilýän kompýuter materiallaryndan ýasalýar.Mehanika dizaýnynyň ýörelgesine görä, süýşmäge garşy we agyrlyk göteriji has gowy funksiýa bar. Super ýük göteriji: Her bölegi üçin dürli mehaniki dizaýn, her inedördül metr üçin ýük göterijiniň çäkliligi 2 tonna çenli bolup biler.

Arza

application-23
application-13
application-32

Tehniki parametr

DZ seriýaly tehniki parametr
Pixel Pitch 2.6mm 2.97mm 3.91mm 4.81mm
Yşyk-diodly indikator SMD2020 (Gara) SMD2020 SMD2020 SMD1921
Piksel dykyzlygy 147456Piksel \ ㎡ 112896Piksel \ ㎡ 65536Piksel \ ㎡ 43264Piksel \ ㎡
Ightagtylyk 800-1200nits 3500-4000nits
Reňk temperaturasy 6500-9500k
Skanirläň 1/32 1/21 1/16 1/13
Paneliň ölçegi (W * H * D) 500mm * 500mm * 75mm
Paneliň çözgüdi 192 * 192Piksel 168 * 168Piksel 128 * 128Piksel 104 * 104Piksel
Paneliň agramy 7.20kg 7.60 kg
Kabinet materiallary Alýumin
Iň köp sarp ediş güýji 50650w \ ㎡ ≤800w \ ㎡
Ortaça sarp ediş 25325w \ ㎡ ≤400w \ ㎡
Burçy görmek H: 160 ° V: 160 ° H: 160 ° V: 160 °
Aate täzele 3840Hz
Çal reňkli 14-16bit
IP reýting IP30 IP65
Işleýän çyglylyk 10% -60% RH 10% -90% RH
Işleýiş temperaturasy -20 ℃ ~ + 45 ℃
Maks 12m
Maks 12m
Egrilik (islege görä) -10 ° ~ + 10 °
Ömürboýy 50,000 (H)
Saklamak temp / çyglylyk -40 ℃ ~ + 60 ℃ ; 10% -60% RH

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler